სამეთვალყურეო საბჭო

სამეთვალყურეო საბჭო ასოციაციის უმაღლეს მმართველობით ორგანოს წარმოადგენს, რომლის ძირითადი ფუნქცია ასოციაციის საქმიანობის კონტროლია. იგი ამტკიცებს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორსა და გენერალურ მდივანს და ისმენს მათ მიერ წარდგენილ ანგარიშებს.

ამ ეტაპზე ასოციაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები არიან იატა–საქართველოს დამფუძნებლები:

  1. ანა კურდღელაშვილი (თავმჯდომარე);
  2. თორნიკე მეტრეველი ;
  3. ანა წურწუმია-ზურაბაშვილი.

Comments are closed